En til en samtale

Trenger din bedrift eller du profesjonell hjelp til å bli og få det bedre på jobben og/eller privat? Løsningen er en-til-en samtaler med en av våre samtalepartnere.

Det kan ofte være ensomt på toppen. Behovet for å kunne snakke om personlige problemer og muligheter kan ikke alltid deles med alle. Problemer kan f eks være fobier (flyskrekk, prestasjonsskrekk, klaustrofobi, søvnproblemer), stress, «utbrent» og angst. I disse tilfeller kan det være godt å ha en samtalepartner med effektive verktøy som kan hjelpe den det gjelder «å komme i gang igjen».

RINGOM har disse verktøyene og samtalepartnere som kan hjelpe deg. Dette er Inspirerende coaching™ for å samle kunnskap om problemet, og avdekke alternative positive løsninger, Mental trening og Visualisering for å komme vesentlig raskere til målene som velges og Emosjonell kompetanse/kommunikasjon for å forstå seg selv og andre bedre. Vi arbeider profesjonelt og med 100 % diskresjon. Vi tilbyr 6 og 12 måneders avtaler med en-til-en samtaler og oppfølging mellom hver samtale.

Vi har god erfaring med en-til-en samtaler som hjelper sykmeldte mennesker å komme hurtigere tilbake på jobb. Dette gjelder også andre som sliter i hverdagen med stress, utmattelse, angst og dårlig selvfølelse/selvtillit. Bedrifter med nøkkelpersoner, ledere og andre som sliter har her et profesjonelt tilbud som kan gi ny motivasjon, bedre selvtillit og viten om stressforebygging og stressbearbeiding.

Faglig ansvarlig er daglig leder Bjørn Ringom, og med over 30 års erfaring med å arbeide med mennesker.

 

 

En-til-en samtaler – et utviklingskonsept for hele Norge.

En forretningside for å utdanne en-til-en Prestatører™, inspirerende coacher, veiledere, rådgivere, mentale trenere, emochiologer® for hele Norge.

Bjørn Ringom  har siden -80 tallet gjort en rekke med en-til-en samtaler med ledere/ansatte/private for å hjelpe dem til et bedre liv. De fleste har vært fra næringslivet, ledere på forskjellige nivåer, nøkkelpersonell i bedrifter og helt vanlige mennesker som ønsker et bedre liv for å si det enkelt.

Bjørn Ringom har benyttet meg av Inspirerende coaching™ for å avdekke «problemene» og ønskene, mental trening og pmv™ (positiv mental visualisering™) som er det beste «verktøyet» brukt på riktig måte til å programmere ny atferd/holdninger. De siste årene har han også brukt Emochiologi® (kunnskapen om energi og emosjoner (indre følelser). Dette har vært en ubetinget suksess! Med denne kunnskapen har Bjørn hjulpet hundrevis av mennesker tilbake til jobb og familie på en vesentlig kortere tid enn f. eks psykologer, prester, veiledere og andre (dette er utsagn som er gjort av de som han har jobbet med og deres «foresatte» (ledere og andre). Emochiologi® er noe han har erfaringsforsket på i ca. 25 år. Dette handler om følelser (emosjoner), og hvordan man kan bearbeide en negativ følelse (holdning) slik at holdningen forsvinner og at en ny positiv holdning programmeres i hjernen/kroppen. I praksis betyr dette at bare minnet om den negative holdningen er tilstede i hukommelsen, mens den tidligere negative reaksjonen er oppløst og forsvunnet og erstattet av en ny positiv holdning og atferd.

Det sistnevnte mener Bjørn er avgjørende for hans suksess som en-til-en coach/veileder/prestatør m.v. (Hva vi kaller dette kan bli et kollektivt gruppearbeid).

 

Målgruppe.

Målgruppen er alle mennesker – voksne og ungdom (ikke barn i første omgang) i jobb, familie og utenfor jobb og familie. Oppdragsgivere er først og fremst bedrifter, men også i det offentlige. Privatmarkedet er stort, og det kommer til å bli større. Spesielt i forhold til stress, men også kombinert med sosiale sykdommer som f.eks. angst og utmattelse. For mange handler det om å komme tilbake på jobb.

Her har Bjørn listet opp noen av de temaer som han har arbeidet en-til-en med:

  • Løse personlige problemer som går ut over jobben.
  • Øke sin faglig, sosiale og emosjonelle kompetanse.
  • Bli en bedre leder.
  • Utvikle spesiell kompetanse og ferdigheter på Coaching/ledercoaching, Mental Trening/Positiv Mental Visualisering™ og Emosjonell kunnskap og kommunikasjon. Bearbeide sosial angst eller fobier (flyskrekk, klaustrofobi, prestasjonsangst, søvnproblemer etc).
  • Behov for å ha medmennesker å snakke med.
  • Hjelpe ungdom og voksne med utmattelsessyndrom.
  • Hjelpe mennesker til økt selvfølelse og selvtillit.
  • Hjelpe mennesker i forbindelse med selvmordstanker og selvødeleggelse.

Arbeidsmetode og verktøy.

Bjørn har benyttet seg av Inspirerende coaching™ for å avdekke «problemer» og ønsker for fremtiden, mental trening og pmv™ (positiv mental visualisering™) som er det beste «verktøyet» brukt på riktig måte til å programmere ny atferd/holdninger og i de siste årene har han også brukt Emochiologi® (kunnskapen om energi og emosjoner (indre følelser). Dette har vært en ubetinget suksess! Emochiologi® er noe jeg har erfaringsforsket på i ca. 25 år. Dette handler om indre følelser (emosjoner), og hvordan man kan bearbeide en negativ følelse (holdning) slik at følelsen og holdningen etter hvert forsvinner, og at en ny positiv holdning programmeres i hjernen/kroppen. I praksis betyr dette at det er bare hukommelsen om den negative holdningen som er til stede, mens den tidligere negative reaksjonen er oppløst og forsvunnet og erstattet av en ny positiv holdning og atferd. Det sistnevnte mener Bjørn er avgjørende for hans suksess som en-til-en coach/veileder/mental trener.

Med denne kunnskapen har Bjørn hjulpet hundrevis av mennesker tilbake til jobb på vesentlig kortere tid enn og andre (dette er utsagn som er gjort av de som jeg har jobbet med og deres «foresatte» (ledere og andre).

En-til-en samtalen slik Bjørn har jobbet er først å avdekke hva de ønsker å være. Hensikten med å begynne med det positive er at klienten «tvinges» til å se fremover, tenke positivt og komme frem til noe som senere i samtalen kan bli arbeidsmål. Dernest anvender Bjørn coaching på vanlig måte for å avdekke det som er vanskelig for vedkommende. Deretter forteller han litt om følelsesmodellen og hvordan den kan anvendes i praksis. Bjørn coacher for å få klienten til å «se» hvilken følelse som ligger bak og hvor dyp denne er. Videre forteller han om mental trening/visualisering og ender vanligvis opp med å lage et eller to programmer for klienten som han/hun må arbeide med før neste møte.