Om oss

 

RINGOM driver foredrags-, kurs-, prosessvirksomhet og sertifiserte utdannelser. Gjennom våre skoler kan vi utdanne 100 % ledere/Fremtidens ledere / Emosjonell kommunikasjon, Inspirerende Coacher™ og Mentale trenere / Positiv Emosjonell og Mental Visualisering™ og Prestatorer®. Dessuten kurs og foredrag i positiv tenkning, personlig utvikling, studieteknikken Lær å lære og innenfor det emosjonelle / Emochiologi®).

 

RINGOM

MISJON: RINGOM inspirerer, bevisstgjør og utvikler mennesker – og verden. Vår oppgave er å utvikle mennesker både individuelt og kollektivt – i- og utenfor bedrifter, samfunn og nasjoner. «Vi-følelsen» er bedre og viktigere enn «jeg» og «du». Det kollektive gir bedre resultater enn det individuelle, og samhandling mellom energigivende følelser og tanker er det endelige målet – bedre mennesker, i et bedre arbeidsliv, i et bedre samfunn, for en bedre verden.

ETIKK / VERDIER: Troverdig, respekt, tydelig, inspirerende, tillitsskapende og utviklende. Med troverdig menes at det vi sier er det du får. Med respekt – og selvrespekt er vi på samme «nivå» som alle andre. Vi er tydelige på egne og våre oppdragsgiveres behov. Vi gir – og inngir tillit, slik at utvikling og forandring skal få den oppmerksomheten som er ønskelig og nødvendig.

 

 

VISJON til 31.12.2020: RINGOM er markedsledere på emosjonell kommunikasjon, emosjonell kompetanse, og emosjonelt lederskap. Dessuten i Inspirerende Coaching™, Mental trening og Positiv Emosjonell og Mental Visualisering™.

Vi er allerede gode, og blant de beste på fagområdet som omfatter emosjoner/følelser. Men, vi vil bli markedsledere. Med vår egenutviklete og erfaringsbaserte kommunikasjonsmodell om følelser og vår kompetanse på emosjonell utvikling – Emochiologi®), satser vi også på det europeiske markedet.

RINGOM sin filosofi er at et menneske først må forstå seg selv for det kan forstå andre.

Alle mennesker har et stort potensiale som sjelden kommer for dagen. Gjennom økt bevissthet om følelser (emosjoner) og tankekraft kan vi med våre verktøy bistå med og hurtigere forandre energitappende holdninger/negative følelser til energiskapende holdninger/positive følelser(verdier) hos ledere, medarbeider og andre. Alle våre kurs, prosesser og skoler er meget praktiske. Vi setter vår ære i å leve vårt eget budskap som er forankret i vår misjon, visjon og våre definerte verdier. Et av våre slagord er: «Forandringer er en betingelse for fremskritt, suksess og trivsel.»

 

Bjørn Ringom er grunder og daglig leder for RINGOM og forfatter av bøkene; Tenkt positivt, Lær å Lære, Kreative Hukommelseskart, Fra tanke til handling og Du kan hvis du vil.  Bare i Norge har bøkene solgt i mer enn 135.000 eks. På kurs og undervisningssiden har han vært tidlig ute med konsepter som blant annet “Positiv tenking”, “Fremtidens ledere”, ”Emosjonelt lederskap”, ”Emosjonell kommunikasjon”, “Inspirerende Coaching™”, “100% Lederen™”, “Mental trening med PEMV™ metoden” (Positiv Emosjonell Mental Visualisering™, “Mind Maps” (tankekart/hukommelseskart) og “Lær å lære”. Han har holdt kurs og foredrag i ca. 30 land/stater.