Studieteknikken Lær og lære

 

Lær å lære er en metode i læringsteknikk som vi har utviklet gjennom mange år. Siden 1980 har flere tusen studenter, lærere og andre deltatt på dette kurset. Kurset er praktisk rettet, og deltagerne vil kunne bruke de forskjellige teknikkene umiddelbart etter kurset.

Vi tilbyr 2 dagers kurs i Studieteknikken “Lær og lære”.

 

Du lærer notatteknikken ”mindmaps” (tankekart) som etter vår mening og mange andres – er all annen notatteknikk overlegen. Du noterer på en kreativ måte kun den informasjonen som er nødvendig for hukommelse og forståelse. Du får bedre oversikt, husker bedre og forstår mye bedre! Du lærer raskere og blir mer motivert! Notatteknikken er tidsbesparende, øker kreativiteten og effektiviteten! Den kan brukes i alle fag, også i matematikk.

Du lærer ulike hurtiglesningsteknikker tilpasset tungt, middels og lettere lesestoff. Resultatet er at du bl.a. blir mer konsentrert og forstår lettere det du leser! Du vil øke din lesehastighet med 30-150 % på kurset, og du lærer hvordan du ytterligere kan øke denne!

Du lærer å bruke vårt meget tidsbesparende repetisjonssystem som gjør at du husker det du har lært for all fremtid! Ved bruk av dette systemet slik vi anbefaler det så vil eksamensforberedelse kunne reduseres betraktelig i forkant av eksamen.
Til sammen vil de teknikkene du lærer på kurset bidra til en helhetlig arbeidsmåte, som gir hurtigere innlæring og forståelse. Du vil redusere studietiden betraktelig i forhold til andre måter å studere på. Teknikkene fungerer for alle – også de med dysleksi!! Vår erfaring er at de som praktiserer metodene slik vi underviser dem vil kunne bli blant de aller beste.

 

studieteknikk

 

REVOLUSJONÈR STUDIET DITT VED Å:

  1. Lære deg notatteknikken ”Mind-mapping” (Tankekart).
  2. Effektivisere lesingen og lesehastigheten din med økt forståelse.
  3. Repetere slik hjernen din liker det, og du husker og forstår bedre.
  4. Unngå skippertaksmentaliteten ved å planlegge lese- og studiesekvenser slik vi gjennomgår vårt system og modell. Lære deg en helhetlig arbeidsmåte som forbedrer dine karakterer. (Blant annet struktur i oppbygging av en studiedag og bruk av effektive pauser).
  5. Eksamensforberedelsene tar kortere tid ved bruk av metodene.
  6. Kurset er meget praktisk lagt opp. Etter Lær å lære kurset vil du derfor kunne bruke metodene og teknikkene umiddelbart på egen hånd.

Kurspris: Kr 1900,- som inneholder kursmateriell som Mind-Mapper (notatverktøy med skrivetusjer i flere farger), egen perm for repetisjonsmodellen, bokmerker m.m.

NB: Hvis du ønsker å repetere kurset innen to år koster
det kr 600,-  (forbehold om ledig plass!)

Meld din interesse, eller trenger du mer informasjon, har andre spørsmål som ikke er nevnt ovenfor så send mail til ringom@ringom.no eller ring 905 00 252.