Fremtidens ledere - i dag

Veien mot et emosjonelt lederskap og “100 % lederen™” – fra “jeg” og “du” til “vi”.

Emosjonelt lederskap er kunnskap og innsikt i emosjonell kompetanse og kommunikasjon. Disse ferdighetene gjør ledere og medarbeidere dyktigere, mer inspirerte og effektive!

En deling av lederskapet til en “faglig leder” og “en organisatorisk leder” (100 % lederen) kan være en lønnsom måte å dele opp lederskapet på for mellomstore og store bedrifter. “Faglederen” har spisskompetansen med den faglige utviklingen. Den “organisatoriske” lederen er den som er ansvarlig for å utvikle medarbeidere emosjonelt for å utvikle medarbeiderens selvfølelse og selvtillit på faglig kompetanse, og hvordan emosjonell kompetanse og kommunikasjon skaper tillit, forståelse og evnen til å inspirere og ta beslutninger. Emosjonell kompetanse er svært viktig for alle former for kommunikasjon for å bli hørt og forstått riktig, til å unngå misforståelser og å forebygge og eventuelt løse konflikter enten det er kunder, medarbeidere eller media.

Dette gjør medarbeiderne tryggere, mer bevisste, kreative, initiativrike og motiverte. Dette skaper “vi” kultur og samhandling. Med emosjonelle kompetanse styrkes evnen til å kommunisere tydeligere. Emosjonell kommunikasjon (de 5 samtalene) er en tydelig og inspirerende måte å kommunisere på som reduserer/forebygger konflikter, misforståelser og som øker både motivasjon og effektivitet på arbeidsplassen. Disse samtalene er “utviklingssamtalen” (ikke medarbeidersamtale), den “coachende”, “inspirerende”, “empatiske” og den “vanskelige samtalen”.

Følelsene – på godt og vondt – styrer oss mennesker mye mer enn de fleste er klar over. Å inspirere er å utvikle de positive følelsene knyttet til arbeidsoppgaver og til de mennesker man arbeider sammen med. Samhandling er mennesker i positive følelser. Med emosjonell kompetanse har lederen et “verktøy” til å lede samtaler, medarbeidere og arbeidsoppgaver i positiv retning. Arbeidsmiljøet blir bedre, og antall sykemeldinger kan reduseres betraktelig. Dette vil både redusere kostnader og øke lønnsomheten.

Dette verktøyet kaller jeg “Emochiologi®” (kunnskapen om emosjoner/følelser og kommunikasjon/de 5 samtalene). Denne kompetansen bør alle ledere vite mer om. Emochiologi® er utviklet av Bjørn Ringom og praktisert i over 25 år.

Kursinstruktør: Bjørn Ringom, daglig leder i Ringom-Instituttet AS som ble etablert i 1980. Han er Inspirerende coach™, Mental trener med spisskompetanse på Positiv Emosjonell Mental Visualisering™ og Emochiologi®. Dessuten forfatter av 5 bøker bl. a. “Tenk Positivt”.

Han har undervist i mer enn 40 land/stater i alle verdensdeler.

Målgruppe: Ledere på alle nivåer med medarbeideransvar.

Deltageravgift: Kr. 6.800,- som inkluderer undervisning, kursmateriell og lunsj.

Kurssteder:

Oslo 19. og 20. april.

Trondheim, 19. og 20. mai.

Kristiansand, 24. og 25. mai.

Tromsø, 1. og 2. juni.

 

Kurstid er begge dager fra kl. 09.00 – 16.00.

Kurssted: Sentralt i hver by.

Mer informasjon og påmelding: www.ringom.no – kurskalenderen eller ringom@ringom.no – tlf. 905 00 252.

 

Meld deg på!