Fremtidens ledere

 

Vi tilbyr spesialtilpassede kurs for ledere og andre fra 2 dager og oppover –  med fokus på kommunikasjon, etikk og medarbeiderutvikling.

 

Fremtidens ledere har først og fremst fokus på, og bruker mesteparten av sin tid til, å lede. Deres ansvar skal være å inspirere, utvikle og å følge opp medarbeidere på veien til å oppnå bedriftens mål. Lederen skal bygge kreative samhandlingsteam, skape et trygt arbeidsmiljø og utvikle individets sosiale ferdigheter.

Fremtidens ledere vil være mye mer bevisst på å bruke bedriftens misjon, visjon og etikk som en viktig del av sitt lederskap til å forme den faglige og sosiale kompetansen bedriften trenger. Dette gir lojale, kreative, intuitive, verdibaserte og selvledende medarbeidere, hvor bedrift og individ får en gjensidig glede og nytte av hverandre.

Fremtidens ledere vil være inspirerende, coachende, forstå kraften i mental trening og å kommunisere følelser. De forstår at mennesker styres mer av følelser og holdninger, enn tanker og adferd. Fremtidens ledere er vi-mennesker og har sin spisskompetanse på personlig følelsesmessig innsikt. Det er denne innsikten som gjør dem til fremtidens ledere.

 

 

Kurs innhold:

1) Fremtidens lederes utfordringer
– Forskere mener
– Om dagens medarbeidere, de mentale, emosjonelle og naturlige medarbeidere

2) Fortidens og fremtidens lederskap
– Fra autoritært, demokratisk og til delende lederskap

3) Verktøy for lederskapet
– Følelsesmodellen – om det å være menneske
– Kommunikasjon med utgangspunkt i følelsesmodellen
– Om konfliktforebygging og konfliktløsning
– Personligheten – holdninger og adferd
– Energitappende kommunikasjon
– Energigivende kommunikasjon
– En inspirerende leder

4) Bygging av bedriftskultur som ledelsesverktøy
– Misjon
– Visjon
– Etikk (verdier, fokusområder)
– Estetikk

5) Den inspirerende og coachende leder
– En coachende samtalemodell
– Praksis
– Lyncoaching (ledercoaching i hverdagen)
– Coaching for utvikling av medarbeidere
– Selvcoaching

6) Er du moden for 100 % Lederen?
– 100 % lederens arbeidsoppgaver
– Utviklingssamtalen
– Inspirere medarbeidere
– Utvikling av medarbeiderne til bedriftens kultur, misjon, visjon og verdier
– Omdømmebygging
– Utvikle selvledere
– Være et forbilde
– Prosesser og prosjekter
– Er din organisasjon moden for 100 % Lederen?

7) Fordeler ved 100 % Lederen
– Bygge lojalitet
– beholde de dyktige medarbeiderne
– Redusere sykefraværet
– Kortere sykefravær
– Bedre arbeidsmiljø
– Høyere produktivitet
– Færre tidstyver
– Effektivitet og trivelig arbeidsmiljø
– Bedre bunnlinje

8) Veien videre
– Avslutning

 

Trenger du mer informasjon, eller har andre spørsmål som ikke er nevnt ovenfor så send mail til ringom@ringom.no eller ring 905 00 252.