100 % lederen

 

Vi tilbyr spesialtilpassede kurs for ledere og andre fra 2 dager og oppover.

Lederens ansvar er å sørge for at alle trekker i samme retning, med samme positive følelse!
Når lederen kan identifisere hvilken negativ følelse som styrer en medarbeider i øyeblikket, kan en leder med kunnskap om følelser og emosjonell kommunikasjon kommunisere med medarbeideren slik at han/hun kommer «ut av» den negative følelsen og blir positiv og løsningsorientert!

Emosjonelt lederskap:
Er ikke å være psykolog for medarbeiderne, men å kunne lytte til hva de har å si!
Er ikke å trøste medarbeiderne, men å vise empati ved å forstå hvilken situasjon de er i!
Er ikke å være medarbeidernes «beste venn», men å kunne omgås dem sosialt på en naturlig måte!
Er ikke å å la medarbeiderne «slippe unna» når de viser motstand, men å inspirere dem til eierskap og ansvar for oppgavene!
Er ikke å gjøre jobben deres, men å gi dem muligheten til å utføre den gjennom veiledning og opplæring! Teknologien har skapt mange nye muligheter for mennesker, bedrifter og organisasjoner. Den har også snudd opp ned på mange tidligere forestillinger. I kjølvannet av denne revolusjonen får lederen mange nye utfordringer. Behovet for medarbeidere som forstår at hurtige omstillinger er nødvendige for å overleve i fremtiden øker. Disse medarbeiderne er selvledende, villige til å tenke nytt, ta ansvar og våger å sprenge grenser.

 

 

Emosjonell ledelse
Dette krever en ny type ledere – ledere med menneskekunnskap, ledere som kan inspirere og kommunisere med sine medarbeidere til lojalt å trekke i samme retning. Det kreves mye av disse lederne på et etisk og hverdagspsykologisk plan. Vi kaller dette emosjonelt lederskap og emosjonell ledelse. I våre kurs setter vi fokus på mellommenneskelig kommunikasjon, holdninger, kunnskap, forståelse, innsikt og ferdigheter som er nødvendige for å utvikle og å lede medarbeidere mot bedriftens misjon, visjon, mål og verdisystemer (etikk). En emosjonell leder må ha personlig følelsesmessig innsikt og en coachende væremåte. Å kunne kommunisere følelser blir helt nødvendig.


Den emosjonelle lederens 5 samtaler er:

  • Den inspirerende
  • Den coachende
  • Den vanskelige
  • Den empatiske
  • Den utviklende

Disse kommunikasjonsferdighetene blir trent inn i løpet av kurset/prosessen.

Vi lærer også om personlig følelsesmessig innsikt i teori og praksis og 100 % Lederen, en coachende væremåte kontra en coachende holdning.

 

Trenger du mer informasjon, eller har andre spørsmål som ikke er nevnt ovenfor så send mail til ringom@ringom.no eller ring 905 00 252.