Emosjonell kommunikasjon

– Emochiologi® – den nye spisskompetansen!

 

Dette kurset vil gi deg en unik emosjonell innsikt og hvordan dette kan anvendes i kommunikasjon – muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr spesialtilpassede kurs fra 2 dager og oppover.

 

Kurset gir deltagerne bedre kunnskap om hvilke følelser (emosjoner) som utvikler henholdsvis positive eller negative holdninger og atferd hos mennesker. De får også kunnskap og ferdigheter til praktisk bruk i kommunikasjon. Kurset er spesielt egnet for ledere, coacher, veiledere, rådgivere, selgere, foreldre og andre som kommuniserer mye.

Hvor ofte opplever du at du sier noe som du ikke mener eller gjør? Hvorfor tror du at andre sier noe som de ikke mener eller gjør?
Etter vår erfaring er det følelsene som styrer våre tanker og handlinger!  Mange kan være uenig i dette. Om det er tanker eller følelser er ikke viktig for bruken av vår metode. Med Emochiologi®  – kunnskapen om emosjoner og energi – de 5 samtalene – kan du lære hvilke følelser som styrer din samtale i øyeblikket, og hvordan du kan snu en negativ følelse til en positiv følelse.
Når en f. eks en arbeidsoppgave ikke blir utført godt nok kan det skyldes to ting:

 1. For dårlig opplæring – mangel på kunnskap!
 2. En negativ følelse som saboterer handlingen!

Med Emochiologi® metoden kan du finne ut hvilken følelse både du og andre kan være i øyeblikket. Metoden inndeler følelsene i 5 områder. Disse er kjærlighet, sorg, frykt, sinne og misunnelse. Kjærligheten er den positive følelsen som skaper motivasjon, glede, entusiasme, forståelse, muligheter og mange andre konstruktive ord som vi anvender daglig i vår kommunikasjon.

De 4 andre følelsene som sorg, frykt, sinne og misunnelse kan bli veldig negative, og da kan disse forårsake ord, reaksjoner og handlinger som er/blir negative både for de som uttrykker disse, men kanskje enda mere for de som mottar disse. Med kunnskapen om Emochiologoi®  kan du forebygge egne og andres kommunikasjon ved å:

 1. Finne ut hvilken følelse jeg/andre er i dette øyeblikket.
 2. Er følelsen positiv eller negativ, og hvor sterk er denne følelsen (pluss/minus 1 til 4).
 3. Hvis den er pluss 1 til 4 så er samtalen i fin flyt, inspirerende og positiv.

I slike samtaler skapes muligheter og konflikter forbygges/løses.

 1. Hvis den er minus 1 – 4 så vil som oftest samtalen bli problemfylt, og i verste tilfeller ende i en konflikt for den/de det gjelder. Dette gjelder uansett om du/de er i sorg, frykt, sinne og misunnelse.

Med vår metode vil du finne ut av dette, og lære hvordan du kan komme opp på pluss følelsen, men også hvordan DU kan få andre opp på plussfølelsen før du går videre i samtalen.

Dette er enklere enn de fleste er klar over, og vi lærer deg om dette på kurset. Metoden kan til dels også benyttes i skriftlig kommunikasjon ved å vite hvilke ord og uttrykk som skaper muligheter og ord og uttrykk man må holde langt unna.

 

 

Kurset vil gi deg:

 • Innsikt i metoder til å bidra til å redusere antall sykemeldinger, øke trygghet og trivsel blant de ansatte.
 • Teoretiske og praktiske ferdigheter til å kommunisere den vanskelige, inspirerende, coachende, empatiske og utviklingssamtalen.
 • Oversikt over negative og ”farlige” ord og uttrykk som må unngås i samtaler (virker demotiverende, utydelige og skaper misforståelser).
 • Oversikt over de beste og ”sterkeste” ord og uttrykk som skaper den inspirerende, gode, empatiske og utviklende samtalen.
 • Detaljert kunnskap om hvilke følelser som inspirerer og saboterer arbeidsoppgaver.
 • Kunnskap om egne følelser og ferdigheter som kan brukes som verktøy til åmestre vanskelige situasjoner, og brukes til å skape positive og konstruktive samtaler.
 • Verktøy til å oppdage hvordan medarbeidere kan inspireres og coaches på

Trenger du mer informasjon, eller har andre spørsmål som ikke er nevnt ovenfor så send mail til ringom@ringom.no eller ring 905 00 252.