Hva alle bør vite mer om: Inspirerende Coaching™ m.m.

 

Inspirerende coaching ™, Mental trening, Positiv Emosjonell  Visualisering  (PEV ™) og (Emochiologi® (emosjonell kommunikasjon/ de 5 samtalene).

Varighet: 3 x 2 dager.

En sertifisert utdannelse – som øker din kompetanse betydelig.

Utdannelsen består av å tilegne seg kunnskapen i Inspirerende Coaching™ som skiller seg fra all annen coaching ved bruken av blant annet Emochiologi® som hjelper coachen til å stille de beste spørsmålene for å få de beste positive løsningene.  Du vil også lære selvcoaching som er et nyttig verktøy både privat og på jobb.

Mental trening med Positiv emosjonell visualisering™ er vi alene om i markedet. Etter vår mening (og mange andres) er dette det aller beste verktøy/metode for å oppnå hurtige forandringer i atferd, holdninger (selvfølelse/selvtillit), oppøve eksisterende og nye ferdigheter (prestasjonsutvikling) og bearbeiding av vonde følelser, blant annet fobier. Utdannelsen inneholder detaljert informasjon og kunnskap om hvordan deltagerne kan oppnå prestasjonsøking ved hjelp av målsetninger og målbilder. Målbildene er knyttet til det målet som deltagerne ønsker å nå ved hjelp av mental trening og positiv emosjonell visualiseringteknikker. Dette er den desidert beste og raskeste måten å oppnå holdningsendringer og prestasjonsøking på, og metoden har blitt like populær hos ledere som hos idrettsutøvere.

Enhver form for kommunikasjon er styrt av følelser. Noen ganger av positiv følelser, men også av negative følelser. Disse følelsene kan være både sterke og svake, og ved hjelp av vår 20 årige erfaringsbaserte modell i Emochiologi® vil du lære deg hvordan du kan kommunisere positivt selv om den du snakker med er i en sterk negativ følelse. Slike samtaler blir som oftest positive ved bruk av denne metoden. Du lærer å bygge opp de 5 samtalene som er den inspirerende-, coachende-, vanskelige-, empatiske- og utviklingssamtalen. Utdannelsen i Emosjonell kompetanse og kommunikasjon er et spennende felt som vil få mer og mer oppmerksomhet i årene som kommer. RINGOM er foreløpig den eneste i Europa som gir en utdannelse i Emochiologi®. Denne måten å kommunisere på tar hensyn til den eller de følelsene samtalepartneren er i. Ved å bruke Emochiologi® kan du positivt styre din kommunikasjon slik at du forbygger konflikter og stimulere til samtaler som blir positive og løsningsorienterte.

 

 

Litt om utdannelsen:

Kurset går over 2 dager x 3.

Vi starter kl. 10.00 og holder på til senest kl. 17.00 alle dager om ikke annet blir avtalt.

Kursmateriell blir utdelt på første samling.

Lunsj er inkludert i kursprisen.

De to neste samlingene blir avtalt på første samling. Det er vanligvis 3 til 5 uker mellom hver samling. Mellom hver samling må deltagerne trene på de temaer som tas opp på samlingen. Etter tredje samling får deltagerne 65 spørsmål som må besvares og gjennomgås sammen med Ringom før sertifisering utstedes.

Ansvarlig for utdannelsen er Bjørn Ringom, daglig leder, forfatter, inspirerende coach, mental trener med spisskompetanse i visualisering og Emochiologi™.

Trenger du mer informasjon, eller har andre spørsmål som ikke er nevnt ovenfor så send mail til ringom@ringom.no eller ring 905 00 252.

Lær deg det som skal til for å bli bedre enten du er leder, HR- arbeider, coach, psykolog, veileder, rekrutterer, rådgiver, idrettsutøver, idrettscoach/trener, personlig trener, medarbeider, forelder, etc.

Meld din interesse, eller trenger du mer informasjon, har andre spørsmål som ikke er nevnt ovenfor så send mail til ringom@ringom.no eller ring 905 00 252.