Hva alle bør vite mer om oss:


Det er ikke all coaching som er god coaching
(Inspirerende coaching™) God coaching er coaching som stiller spørsmål og følger opp svarene på en slik måte at den som blir coachet har eierskap til hele coachingprosessen og beslutningene/målene som settes av den som blir coachet.

Det er ikke all mental trening (MT) som er god mental trening. Den som utfører et mental treningsprogram (som f.eks er målene i et coachingprogram som er beskrevet ovenfor) har eierskap til det som er beskrevet i programmet. Det gjør at suksessen oppnås raskere enn hvilket som helst annet program. Det er dette som skaper motivasjonen til å utføre programmet, og årsaken til at resultatene kommer raskere. Uten eierskap til mental treningsprogrammet tar det svært lang tid før det blir resultater. I de fleste tilfellene så avsluttes programmet på grunn av manglende motivasjon. En annen svært viktig faktor er hvordan målet (teksten på målet som skal nås) er beskrevet i et MT program. Her kommer Emochiologi® metoden sterkt inn. Hjernen vår arbeider blant annet ut i fra betydningen av de ordene som anvendes i programmet. Det skal være sterke følelsesord i hver tekst som som anvendes. Det gir hurtigere resultat!

Det er forskjell på god og dårlig visualisering (se seg selv allerede har nådd målet). Et mentalt treningsprogram uten visualisering er nesten bortkastet. I beste tilfeller kan det ta svært lang tid før målet nås. Dårlig visualisering er å få opp indre bilder UTEN at de positive følelsene er involvert i de bildene som visualiseres. Her kommer vår emosjonelle visualisering etter Emochiologi® metoden (kunnskapen om følelser/emosjoner og energi. Med energi menes her den sterke kraften som trenes opp til å få sterke følelser koblet til visualiseringen. Dette er årsaken til at resultatene/målene nås raskere enn noen annen metode som vi kjenner til. Vi er de eneste i markedet som anvender denne metoden som er utviklet av Ringom gjennom et langt liv (mer enn 40 år), og som Ringom har patentert.

Vi anbefaler – velg riktig partner.

Se på vår kurskalender for kurs og utdanninger.
(Kurser/utdannelser for desember og neste halvår blir lagt ut i uke 48.)

For mer informasjon sendt mail: ringom@ringom.no eller ring: tlf.: 905 00 252.