Siste nytt fra RINGOM:


En praktisk utdannelse i «Inspirerende Coaching™», «Mental trening / Positiv Mental Visualisering™» og «Emosjonell kompetanse / kommunikasjon» over 3 samlinger a 2 dager. Studiet fører frem til sertifisering.

Dette studiet hever din kompetanse i coaching, mental trening / visualisering og spesielt i emosjonell kommunikasjon (de 5 samtalene) som viser deg hvordan følelsene styrer samtalene på godt og vondt. Du lærer å forstå hvilken følelse mennesker er i når de kommuniserer, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å få til positive samtaler og løsninger selv med et negativt utgangspunkt.

Studiet passer for blant annet ledere, veiledere/personlig trenere, selgere, rådgivere, undervisere og terapeuter.

Gå inn på kurskalenderen for å se hvor i landet og når disse utdannelsene holdes i 2014. Det populære kurset "Lær å lære" holdes i Oslo 12. og 13. september, med instruktør Stein Kåre Tytingvåg. Flere kurs blir satt opp, for mer info om påmelding, tid og sted sjekk kurskalenderen vår. For mer info om kurset, se under fanen "Aktuelle kurs/skoler".

Gå inn på vår kurskalender for påmelding og mer informasjon.
Vil du snakke med instruktører så ring Bjørn Ringom på 905 00 252.

Trenger din bedrift eller du profesjonell hjelp til å få det bedre på jobben og/eller privat? Løsningen er en-til-en samtaler med en av våre samtalepartnere.

Det kan ofte være ensomt på toppen. Behovet for å kunne snakke om personlige problemer og muligheter kan ikke alltid deles med alle. Problemer kan f eks være fobier (flyskrekk, prestasjonsskrekk, klaustrofobi, søvnproblemer), stress, «utbrent» og angst. I disse tilfeller kan det være godt å ha en samtalepartner med effektive verktøy som kan hjelpe den det gjelder «å komme i gang igjen».

RINGOM har disse verktøyene og samtalepartnere som kan hjelpe deg. Dette er Inspirerende coaching™ for å samle kunnskap om problemet, og avdekke alternative positive løsninger, Mental trening og Visualisering for å komme vesentlig raskere til målene som velges og Emosjonell kompetanse/kommunikasjon for å forstå seg selv og andre bedre. Vi arbeider profesjonelt og med 100 % diskresjon. Vi tilbyr 6 og 12 måneders avtaler med en-til-en samtaler og oppfølging mellom hver samtale.

Vi har god erfaring med en-til-en samtaler som hjelper sykmeldte mennesker å komme hurtigere tilbake på jobb. Dette gjelder også andre som sliter i hverdagen med stress, utmattelse, angst og dårlig selvfølelse/selvtillit. Bedrifter med nøkkelpersoner, ledere og andre som sliter har her et profesjonelt tilbud som kan gi ny motivasjon, bedre selvtillit og viten om stressforebygging og stressbearbeiding.

Faglig ansvarlig er daglig leder Bjørn Ringom, og med over 30 års erfaring med å arbeide med mennesker.

Les mer

Ringom-Instituttet AS   Postboks 210   4952   Risør   Tlf 905 00 252   ringom@ringom.no
Utviklet av NetPower